varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-06-08

Planeringen för årets Pride är i full gång

Pride Varberg arrangeras för andra året av föreningen ProLove. Kultur- och fritidsförvaltningen är med och stödjer arrangemanget genom Centralen och ungdomsgårdarna. Pride går av
stapeln den 13 augusti kl. 12.00 i Societetsparken med aktiviteter hela dagen,
samt föreläsningar på Campus med förhoppning om att nå ännu fler!

Förra året arrangerades Varbergs första Pridefestival av den ideella föreningen ProLove i samarbete med bland annat Centralen på Kultur och Fritidsförvaltningen. Festivalen blev
väldigt uppskattad och uppslutningen var över förväntan.

Pride är en viktig del i ett Varberg för alla och stämmer väl in på Varbergs vision och arbete för ökad delaktighet, öppenhet, inkludering och mångfald. Förra året HBTQ-certifierades
delar av ungdomsavdelningen i samband med festivalen som ett led i arbetet för
alla människors lika rätt och värde. ProLove har inför årets Pride utöver stöd
från ungdomspotten också fått projektstöd från kulturavdelningen.

”Jag är glad och hedrad att få representera Varbergs kommun som regnbågsambassadör för Pride Varberg, det är viktigt att värna allas lika värde" säger Carl Bartler, kommundirektör i Varbergs kommun.

Foto: Anna Lindblom

 

ikon

Nyheter