varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-12-11

Populär utbildning till undersköterska

Socialförvaltningens utbildningssatsning inom äldreomsorgen har varit populär. Vårdbiträdena inom äldreomsorgen i Varberg har fått möjlighet att utbilda sig till undersköterskor och många har tagit chansen.

- Det är glädjande att så många ansökt. Hela 67 personer har ansökt denna omgång. Utav dessa är 38 anställda inom Varbergs Omsorg och övriga i privata vårdföretag. Antalet ansökningar är mer än tre gånger så många jämfört med vad det brukar vara på utbildningar till undersköterska, säger Anette Johansson, personalstrateg på socialförvaltningen.

Från början var det bara en utbildningsstart med 20 platser men nu har utbildningsanordnaren fått utöka till tre starter. Socialförvaltningen tittar nu på att utöka till fler områden framöver som till exempel inom området LSS.

Kompetensutveckling inom vård och omsorg
Utbildningssatsningen är en del av kommunens karriär- och kompetensutveckling för kvalitet i äldreomsorgen. Det är också en viktig satsning för att vara en attraktiv arbetsgivare nu och i framtiden. Erbjudandet innebär en möjlighet att tillgodoräkna sig sina erfarenheter och kunskaper i studierna och samtidigt komplettera med ny kompetens. Efter avslutad utbildning och examen erbjuds medarbetaren anställning som undersköterska (istället för vårdbiträde).
Den som arbetar som vikarie inom Varbergs omsorg garanteras en anställning under hela sin studietid och ges möjlighet till en fast anställning som undersköterska efter examen. Erbjudandet innebär även att anställda inom Varbergs Omsorg får möjlighet att låna studielitteratur under utbildningstiden.

Vårdbiträde och intresserad av att delta?
Under våren 2019 kommer det en ny ansökningsomgång till undersköterskeutbildning med start till hösten. Då kommer det finnas möjlighet att välja inriktning äldreomsorg eller LSS. Mer information om ansökningstider, utbildningarna och erbjudanden från arbetsgivaren kommer längre fram.