varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Premiär för flervägsväjning 

17 november 2015Hamn- och gatuförvaltningen
Flervägsväjning i korsningen Västra Vallgatan och Engelbrektsgatan

Nu är den lilla rondellen vid järnvägsstationen ersatt med en flervägsväjning. Tänk på att du ska väja för fordon som kommer före dig in i korsningen.

Korsningen Engelbrektsgatan-Västra Vallgatan är en olycksdrabbad korsning. Snart byggs en cykelbana från Komedianten ner till Västra Vallgatan och då är det extra viktigt att hastigheten i korsningen sänks.

 

För att underlätta framkomligheten för bussarna och dämpa hastigheten i korsningen har rondellen nu ersatts med en flervägsväjning. I korsningen ska du nu väja för de fordon som kommer före dig. Flervägsväjning fungerar som flervägsstopp fast som förare behöver du inte stanna bilen innan du kör genom korsningen. 

ikon

Nyheter