varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Premiär för flervägsväjning 

17 november 2015Hamn- och gatuförvaltningen
Flervägsväjning i korsningen Västra Vallgatan och Engelbrektsgatan

Nu är den lilla rondellen vid järnvägsstationen ersatt med en flervägsväjning. Tänk på att du ska väja för fordon som kommer före dig in i korsningen.

Korsningen Engelbrektsgatan-Västra Vallgatan är en olycksdrabbad korsning. Snart byggs en cykelbana från Komedianten ner till Västra Vallgatan och då är det extra viktigt att hastigheten i korsningen sänks.

 

För att underlätta framkomligheten för bussarna och dämpa hastigheten i korsningen har rondellen nu ersatts med en flervägsväjning. I korsningen ska du nu väja för de fordon som kommer före dig. Flervägsväjning fungerar som flervägsstopp fast som förare behöver du inte stanna bilen innan du kör genom korsningen.