varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-10-08

Renen ska nu bli renare

Nu startar saneringen av kvarteret Renen, ett av kommunens största miljöprojekt. Den gamla industrifastigheten Renen 13 ska saneras för att skadliga ämnen inte ska fortsätta spridas i omgivningen.

Flygbild över kvarteret Renen

I denna vecka påbörjas första etappen av saneringen inne på det gamla industriområdet Renen och i korsningen nordväst om tomten. Detta arbete beräknas pågå cirka ett halvår och innebär att vår entreprenör tar bort förorenad jord samt gamla rör och ledningar med hjälp av grävmaskiner. Massorna transporteras sedan till olika avfallsanläggningar.

Nästa år inleds etapp 2, så kallad termisk sanering i området, som sker i nordvästra hörnet där slambassängen tidigare låg. Termisk sanering innebär att marken värms upp och föroreningarna blir till gas. Ångorna med föroreningar samlas in i ett vakuumsystem och renas med hjälp av kolfilter i en anläggning. Detta arbete beräknas starta 2019 och pågå under cirka ett och ett halvt år.

Under arbetets gång utförs kontroller och skyddsåtgärder för att inte de, som bor eller passerar i området, ska påverkas av föroreningarna.

Saneringen finansieras av Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Hallands län.

Så påverkas trafiken

Vägen Gamla kyrkbacken förbi kvarteret Renen stängs av för all trafik under saneringen. Det innebär att det inte är möjligt att parkera på vägen längs med kyrkoruinen och lekplatsen. En ny parkering finns vid Birger Svenssons väg. Korsningen mellan Bullerbyns förskola och nya parkeringsplatsen stängs av för biltrafik men gång- och cykeltrafik kommer att kunna passera. Vi ber de som rör sig i området att vara uppmärksamma på att det blir en ökad byggtrafik. Förutom saneringen ska Bullerbyns förskola rivas och Göteborgsvägen asfalteras nu i höst. Alla jobb i området innebär att större maskiner trafikerar vägarna.

Mer om saneringsprojektet