varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-06-26

Renoveringen av Veddige simhall blir försenad

Tillbyggnaden och renoveringen av Veddige simhall blir försenad då upphandlingen av entreprenör har dragit ut på tiden. Detta medför att Veddige simhall kommer att öppna tidigast i mitten av oktober 2018.

Hösten 2018 börjar vi bygga en ny bad- och simanläggning på Håsten, den nya anläggningen ska ligga på samma plats som den gamla simhallen, men blir större.

Den nya anläggningen beräknas stå klar våren 2021. Håstens simhall stängde tidigare i vår, under byggtiden är badsugna hänvisade till kommunens andra badanläggningar, Veddige simhall och Simstadion.

För att klara ett större antal besökare under byggnationen av den nya anläggningen behöver Veddige simhall rustas upp och byggas ut. Planen var att arbetet skulle genomföras i sommar när Simstadion är öppen och att Veddige simhall åter skulle öppna i mitten av september.

Varför är arbetet försenat?

Den försenade byggstarten beror på att upphandlingen har dragit ut på tiden. Vid första upphandlingsomgången tackade samtliga entreprenörer som kommunen har ramavtal med nej på förfrågan med hänvisning till högt tryck på byggbranschen. Därför gick Varbergs kommun ut med en ny upphandling. Den 18 juni blev det klart att Tage & Söner tackande ja till uppdraget. De är nu totalentreprenörer men tar i sin tur hjälp av NCC för en tillbyggnation. 

Hur påverkar förseningen verksamheten?

Förseningen medför att Varbergs kommun kommer att vara utan öppen simanläggning under ett antal veckor i höst. Målsättningen är att Veddige simhall ska kunna öppna i mitten av oktober, men tidplanen är ännu inte helt fastslagen.

För att minimera tiden utan öppen badanläggning kommer Simstadion att hålla öppet september ut, dvs tre veckor längre än först planerat. (Under vecka 37, 38 och 39 har Simstadion öppet alla vardagar.)

De kunder som har köpt exempelvis årskort på kommunens badanläggningar kommer att kompenseras genom att deras kort förlängs med samma antal veckor som samtliga anläggningar är stängda (detta gäller samtliga badkort).

Förseningen innebär även att höstens simskoleomgång kommer att starta något senare än vanligt. Vi kommer att gå ut med information om startdatum så snart vi kan. Vi räknar med att öppna upp anmälan 5-8 veckor innan simskolan börjar.

Fakta: Renoveringen och ombyggnationen

För att klara fler besökare ska Vidhögehallen, där Veddige simhall ingår renoveras och byggas ut. Följande ska göras:

• Tak och väggar ska målas om och fräschas upp.
• Receptionen flyttas till entrén och utökas med café.
• Omklädningsrummen och nödutgångarna ses över.
• Träningslokal byggs om till nya större personalutrymmen.
• För att klara fler badande installeras ny vattenreningsutrustning i simhallen.
• Ventilationen förbättras för att klara fler besökare.
• En tillbyggnad på baksidan för att få plats med den nya utrustningen