varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-12-09

Resultat från SCB:s medborgarundersökning hösten 2016

Nu finns resultaten från Statistiska Centralbyråns senaste medborgarundersökning – en attitydundersökning som genomförts under hösten 2016. För Varbergs kommun visas positiva resultat inom flera områden.

Undersökningens resultat visas i form av Nöjd-Region-Index, Nöjd-Medborgar-Index och Nöjd-Inflytande-Index. Varbergs kommun ligger högre än genomsnittet för samtliga deltagande kommuner i Nöjd-Region-Index och Nöjd-Medborgar-Index. I kategorin Nöjd-Inflytande-Index ligger Varbergs resultat strax under genomsnittet, skillnaden är dock för liten för att vara statistiskt säkerställd.

Positiv utveckling på många områden

Många av delresultaten inom respektive indexområde visar förbättring för Varbergs kommun jämfört med den senaste mätningen 2014. Samtidigt är många av förändringarna relativt små och kan därför inte säkerställas statistiskt.

‒ Det går att se att vi rör oss åt rätt håll genom en gradvis förbättring över många områden, vilket förstås är positivt, säger Jonas da Silva Larsson som är kommunens chef för avdelningen strategisk utveckling.
 
‒ Ett gott betyg för Varberg sedan tidigare och även i år är att invånarna i stor utsträckning kan rekommendera andra att flytta till kommunen. Utöver att vi går framåt på de flesta områden tycker jag också att det är särskilt positivt att den upplevda tryggheten har ökat från ett resultat som för några år sedan var sämre än riksgenomsnittet till att nu vara bättre, säger Jonas da Silva Larsson. 

Aktivt arbete med förbättringsområden

Samtidigt som de flesta kurvor pekar uppåt när medborgarna tycker till om Varbergs kommun så finns det några områden där trenden varit den motsatta. Ett sådant exempel är frågor som rör förtroende för, kontakt med och påverkan i kommunen.

‒ Det är förstås ett kvitto på att det behövs en positiv utveckling här, det är vi medvetna om sedan tidigare och vi arbetar aktivt för att förbättra oss. Arbetet med att införa en kommungemensam kundtjänst är exempelvis i full gång och kommer förhoppningsvis att resultera i ett helt annat betyg för hur man upplever kontakten med Varbergs kommun i framtiden, säger Jonas da Silva Larsson.  


Här kan du läsa hela resultatrapporten SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 – Varbergs kommunPDF (pdf, 2.2 MB)


Fakta om SCB:s undersökning

Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i en medborgarundersökning. Totalt har 81 kommuner deltagit i höstens undersökning. I Varbergs kommun tillfrågades ett urval på 1 200 personer i åldrarna 18-84 år och av dessa besvarade 41 procent enkäten. När jämförelser görs med resultat för samtliga kommuner avses de 136 kommuner som var med i undersökningen våren eller hösten 2016.

Undersökningen består av tre olika delar med varsitt helhetsbetyg:
• Nöjd-Region-Index (NRI) med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på.
• Nöjd-Medborgar-Index (NMI) med frågor om kommunens olika verksamheter.
• Nöjd-Inflytande-Index (NII) med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala nöjdheten och dels av ett antal frågeområden som återger delar av den undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens medborgare.

ikon

Nyheter