varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Så arbetar kommunen med flyktingmottagandet (nuläge)

11 november 2015Kommunstyrelsens förvaltning
Människor på flykt, är på en tågstation, de läser ett papper.

Foto: Migrationsverket, fotograf Tomislav Stjepic

Flyktingströmmarna fortsätter att öka, bara den senaste veckan har närmare 11 000 personer sökt asyl i Sverige. I kommunens organisation pågår ett intensivt arbete för att hjälpa de människor som av Migrationsverket har blivit anvisade att söka sig till Varberg.

Inom kommunen har det formats en särskild stab för att samordna flyktingmottagandet (se tidigare nyhet ). Själva arbetet sköts inom ramarna för ordinarie verksamhet, där det på många håll pågår ett oerhört intensivt arbete för att försöka möta de stigande behoven av hjälp.


Den största utmaningen handlar om att ordna boende åt den växande skaran av ensamkommande barn. Hittills i år har Varbergs kommun tagit emot drygt 100 ensamkommande barn och det finns ett stort behov av platser för fler. I slutet av förra veckan ordnades också, utifrån akut vädjan från Migrationsverket, 60 evakueringsplatser för asylsökande vuxna och familjer i en av kommunens fastigheter. Platserna ska fungera som tillfälligt boende, tills Migrationsverket anvisar de asylsökande till den kommun där de ska bo i väntan på beslut om uppehållstillstånd. Kommunen behöver sannolikt ha beredskap för att kunna ordna ytterligare evakueringsplatser.


Vid sidan av arbetet med att ordna boende, utbildning, stöd och gode män görs insatser för att asylsökande och nyanlända ska kunna delta i olika slags kultur- och fritidsaktiviteter.


Mer information

Här finns mer att läsa om flyktingmottagning. Hit kan du också hänvisa vänner som har frågor och som kanske vill göra en insats – behovet av frivillig hjälp är stort.

 

SKL (Sveriges kommuner och landsting) informerar på sin webbplats om 

Kommunernas ansvar för asylsökande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (personer som söker uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl). 
Kommunernas ansvar för flyktingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (personer som fått uppehållstillstånd av skyddsskäl)