varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-09-07

Säker trafik med fri sikt

Varje år skadas människor i onödan i trafiken för att sikten skyms av växtlighet. Som fastighetsägare har du ett ansvar att se till att inte växter runt din tomt skymmer sikten för trafikanter.

Tänk på att:

  • vid hörntomt får inte växtligheten vara högre än 0,8 meter i en triangel på minst 10 meter åt vardera håll. 
  •  vid utfart mot gång- och cykelbana eller gata får inte växtligheten vara högre än 0,8 meter i en triangel på 2,5 meter åt vardera håll.
  • trafikskyltar och lampor är väl synliga från alla håll.
  • växtligheten ger fri höjd för fotgängare, cyklister och bilister. 

Läs mer om häckar och buskage.

Broschyren finns att hämta i Stadshus B, Östra Långgatan 18 i Varberg om du vill dela ut den i ditt bostadsområde.

ikon

Nyheter