Sök

Sammanträdesdagar för 2016

29 december 2015Kommunstyrelsens förvaltning

Här kan du läsa samtliga styrelser och nämnders sammanträdesdagar för 2016.

I Varbergs kommun finns 10 olika nämnder som har ansvaret för förvaltningarnas verksamhetsområden. Nämnderna har sammanträden cirka 1 gång per månad. I länken nedan kan du ta del av nämndernas sammanträdesdagar för 2016.


Nämndernas sammanträdesdagar för 2016.

ikon

Nyheter