varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-11-03

Samtalsgrupp för våldsutsatta kvinnor

Känner du någon som lever med våld eller hot i hemmet
eller är du själv utsatt?

Blå himmel med höstlöv i förgrunden

Bild: mostphoto.com

Relationsvåldsteamet i Varberg erbjuder gruppverksamhet för kvinnor som utsätts eller har utsatts för fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld i en nära relation.

Du kan antingen leva samman med en partner eller vara separerad, men din upplevelse är att det du utsätts för eller varit utsatt för fortfarande påverkar ditt liv.

Vi erbjuder möjligheten för Dig att träffa andra kvinnor med liknande erfarenheter
och du får också ökad kunskap om våldet och våldets konsekvenser.

I gruppen har vi alla tystnadsplikt!

Du kommer i kontakt med oss genom att ringa till Barn och familjeenhetens
mottagningsgrupp Telefon: 0340-88500

Familjeresurs