varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-05-16

Sandupptagning fortsätter

Sopningen av sand pågår några veckor till

Sopningen av sand pågår några veckor till

Sopningen på de kommunala vägarna beräknas ta några veckor till i anspråk. Vi kör med extra maskiner för att få upp all sand efter vintern.

- Vi hade en kylig start på mars månad, vilket gjorde att vi kom i gång två veckor senare än vanligt, säger Tomas Kaspersson, avdelningschef på hamn- och gatuförvaltningen.

Målsättningen med sopningen av de kommunala vägarna är att den ska vara klar till den 15 maj men i år beräknas den ta några veckor till i anspråk.

Turordningen på sopningen av gatorna i staden och serviceorterna varierar år från år. I år har vi dessutom kört på landsbygden parallellt med tätorten, vilket inneburit att några gator i Varberg har fått vänta längre än vanligt.

ikon

Nyheter