varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-09-14

Satsning på personal och kvalitet i äldreomsorgen

Socialförvaltningen, Varbergs kommun genomför en utbildningssatsning inom äldreomsorgen. Cirka 240 vårdbiträden får möjlighet att utbilda sig till undersköterskor genom olika typer av erbjudanden.

Sköterska och person i rullstol

Utbildningssatsningen är en del av kommunens karriär- och kompetensutveckling för kvalitet i äldreomsorgen. Det är en viktig satsning för att vara en attraktiv arbetsgivare nu och i framtiden.

- Det är mycket glädjande att vi kan erbjuda våra vårdbiträden denna möjlighet. Vården och omsorgen ställer allt högre krav, med allt mer avancerad vård i hemmet. Det är helt nödvändigt för oss att erbjuda en kompetens- och karriärutveckling för att kunna möta våra utmaningar inom äldreomsorgen, säger Anette Johansson, personalstrateg på socialförvaltningen, Varbergs kommun.

Erbjudandet innebär en möjlighet att tillgodoräkna sig sina erfarenheter och kunskaper i studierna och samtidigt komplettera med ny kompetens. Efter avslutad utbildning och examen har man möjlighet att få titeln undersköterska. Den som arbetar som vikarie (inom kommunens egenregi) garanteras en anställning under hela sin studietid och erbjuds en fast anställning som undersköterska efter examen.