varningsikon

2020-08-07 09.09

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

2016-12-09

Se filmerna om årets nominerade medarbetare i Varbergs kommun

När kommunens medarbetare samlades för visions- och medarbetarkvällar i månadsskiftet november-december delades priser ut till Årets värdskapare och Årets kreativa medarbetare. Inför prisutdelningen visades också filmer där alla som nominerats till årets utmärkelser presenterades.

Via länkarna nedan kan du se nomineringsfilmerna, få en inblick i några av alla de olika yrkesroller som finns i kommunen och samtidigt ta del av ett antal av alla de insatser som görs inom ramen för visionens verksamhetsidé: ”Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar.”

Till de nominerade i kategorin Årets kreativa medarbetare och som inte syns i filmen nedan hör även Barn- och ungateamet, förskolorna Prästakullen, Algatan och Boken, Helena Aspeflo, Spannarps förskola och gymnasiesärskolans personalgrupp.

Om kommunens medarbetarpriser

Kommunens medarbetarpriser har instiftats för att uppmuntra till arbete i visionens anda. Visionens verksamhetsidé lyder: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Visionens förhållningssätt är hållbarhet och delaktighet, och ledorden för arbetet är nytänkande, framåtanda, kunskap och mod. 

Alla kommunens medarbetare har under hösten kunnat lämna in nomineringar till medarbetarpriserna och vinnarna har sedan utsetts av en jury bestående av kommunens kommundirektör, personaldirektör och samhällsutvecklingsdirektör.