varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-11-30

Senaste nytt om Västerport

På torsdagen den 29 november höll projektet en workshop tillsammans med närmare 100 av de intressenter som vill bygga i Västerport. Tidigare i veckan tog kommunstyrelsen en rad beslut om vad som ska gälla för Västerports första etapp.     

Byggaktörer som vill bygga i Västerport på workshop på Arena Varberg

Koncentrerade byggaktörer på Arena Varberg.

Kommunstyrelsen fattade tisdagen den 27 november beslut om ett antal punkter som alla rör utvecklingen av första etappen av Västerport.
Här är några av dem:

• Fördelningen mellan bostadsrätter (BR) och hyresrätter (HR) ska vara 75 procent BR och 25 procent HR av bruttototalarean.
• Fördelningen när det gäller antal bostadsrätter och hyresrätter ska ha en inriktning mot 70 procent BR och 30 procent HR.
• Det ska byggas ett hotell i Västerport. Hotellet ska innehålla 170–250 rum och en större konferensdel.
• Västerports första etapp ska ge ett ekonomiskt överskott på 135 miljoner kronor.
• P-normen ska vara samma som den norm som gäller för centrala Varberg idag (0,8).
• Exploateringstalet ska ligga på 1,5 - 1,6, vilket innebär cirka fem våningar i snitt (hus kommer både bli lägre och högre för variationens skull.)
• Andelen lokaler i bottenvåningarna på husen ska vara 50 procent. Hälften av dessa ska vara kommersiella (butiker, restauranger mm) och hälften icke-kommersiella (t ex offentlig service).

Fullmäktige nästa

Kommunstyrelsen är näst sista instans när det gäller de här frågorna. Ärendet kommer att gå vidare till fullmäktige den 18 december.
-De flesta av de här punkterna är de förutsättningar vi arbetat efter i projektet, och som beskrivs som riktlinjer i det planprogram som antogs av fullmäktige i somras. Det är bra att de nu också antas formellt av politiken, säger Claes Premmert, projektledare för Västerport.

"Ska vara lätt att leva utan bil"

-Det enda som är ändrat i sak är att parkeringsnormen enligt förslaget inte blir lägre i Västerport än i övriga centrala staden – vilket var vår ambition. Parkering är en mångfacetterad fråga och Varberg var kanske inte moget för att ta beslutet om en lägre norm just nu. Vi planerar för att Västerport ska bli en stadsdel där det är lätt att leva utan bil. Så får vi se om det kanske kan bli en lägre p-norm i följande etapper.

Full fart

I övrigt så arbetas det för fullt med den kommande detaljplanen för etapp 1, likaså gestaltningsprogrammet för Västerport och en uppdatering av hållbarhetsprogrammet. I december börjar projekteringen i hamnområdet. Samma månad ska en jury komma fram till vilket hotellförslag de anser vara bäst, våra politiker ska därefter fatta beslut i hotellfrågan och sist, men inte minst, förbereds inför den kommande markanvisningstävlingen i Västerport.

Workshop med byggaktörer

På torsdagen genomförde kommunen en workshop tillsammans med de byggaktörer som blivit kvalificerade att vara med i tävlingen. Under en förmiddag på Arena Varberg fick alla intressenter möjlighet att lämna synpunkter inom olika områden.
-Det finns så mycket kompetens i denna samling intressenter, det vore dumt av oss att inte lyssna in och ta vara på den, säger Claes Premmert.
Workshopen utformades så att de närmare hundra deltagarna delades in runt 13 bord – tillsammans med varsin bordsvärd från kommunen. Där fick de sedan diskutera utifrån följande frågeställningar:

• Vilken utbyggnadsordning tycker de skulle vara bäst?
• Vad tycker de om förslaget till kommande utvärderingskriterier när det gäller hållbarhet och gestaltning?
• Vad tycker de om parkeringsfrågan?

Tävling "på riktigt" i början av nästa år

Alla synpunkter kommer nu att sammanställas och användas i det kommande arbetet med att utforma regler och utvärderingskriterier för markanvisningstävlingen. Själva tävlingen kommer sätta igång ”på riktigt” under första kvartalet 2019.