varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-11-30

Sista pusselbiten på plats för Varbergstunneln

I veckan gav mark- och miljödomstolen Trafikverket tillstånd enligt miljöbalken för projekt Varbergstunneln.

Tillståndet från Mark- och miljödomstolen var den sista pusselbiten i den formella processen inför byggandet av Varbergstunneln. Tillsammans med godkänd järnvägsplan gör det att Trafikverket nu kan fortsätta som planerat inför byggstarten årsskiftet 2019/2020.

- Jag är väldigt glad för att den sista pusselbiten nu är på plats! Nu är det full fart framåt! säger Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande.

Mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd för att pumpa upp och leda bort grundvatten i mark och berg under byggskedet, och för den planerade verksamheten i anslutning till Natura 2000-området Getteröns fågelreservat.

Förberedande arbeten redan i januari

De första förberedande arbeten för Varbergstunneln startar i januari, då delar av Västra Vallgatan stängs av för ledningsomläggningar vid stationen. I januari startar också bygget av nya Getteröbron.