varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Skolorganisation för ny skola i Trönninge, Bläshammar skola samt Lindbergs skola

4 februari 2014Kommunen

Beslut är nu fattat om ny skolorganisation för ny skola i Trönninge, Bläshammar skola samt Lindbergs skola från läsåret 2016/2017.

Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut den 27 januari om ny skolorganisation för Trönninge, Bläshammar skola samt Lindbergs skola från läsåret 2016/2017. En ny skola kommer att byggas i Trönninge och dimensioneras för 800 elever. Skolan kommer att organiseras som en F-9 skola. Du kan ta del av information kring ny skolorganisation och de förändringar som blir från läsåret 2016/2017, beträffande Trönninge skolas upptagningsområde och förändringar för elever som har sin nuvarande skolgång i Lindbergs skola eller Bläshammar skola.

ikon

Nyheter