varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-12-01

Sluta leta - använd våra p-hus

Sluta leta är en kampanj för att tipsa bilister i Varberg om att det finns över 1000 p-platser i stadens centrala p-hus.

Sluta leta parkering

Under hösten 2016 tog Varbergs Fastighets AB, VFAB, över all drift av de fyra kommunala p-husen. Förutom nya parkeringstider ska även portar och belysning ses över för att skapa en tryggare miljö.

Nya parkeringstider

Det första som sker är ändrade parkeringstider. Generellt blir det två tider att hålla reda på, 3 och 10 timmar gratis parkering med p-skiva under tiden kl. 06-23. 
– Parkeringar i stan är i första hand till för Varbergs handel, 3-timmarsparkering ger en bra
omsättning på bilar och det gynnar handeln. Men det finns även behov av lite längre parkeringstider, för turisten som vill hinna med både bad och shopping som exempel, berättar Bärne Nylin, fastighetschef på VFAB.

– Den utveckling som Varberg står inför innebär att det kommer byggas på många håll under lång tid, vilket troligtvis också påverkar parkeringsmöjligheterna i stan. Därför vill vi lyfta fram p-husen som ett bra alternativ de gånger man behöver ta bilen in till stan. Vi hoppas att man får upp ögonen för smart och smidig parkering i p-husen.

Den största förändringen som sker är i Briggen, tid med p-skiva är nu 10 timmar och den som behöver
långtidsparkering kan parkera i upp till 15 dygn mot en avgift på 80 kr/dygn. 

Information om p-husen

ikon

Nyheter