varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-10-25

Sök stipendium

Varje år delar AB Varbergs Folkrestaurants stipendiestiftelse ut ett belopp på cirka
1 000 kronor till ett antal skolelever från Varbergs kommun.

Har du gått ut grundskolan eller gymnasiet i Varberg 2015 eller senare, och fortsatt din teoretiska eller praktiska utbildning, kan du söka bidrag ur fonden. Du kan som mest få stipendiet två gånger.

Ansökan ska innehålla lite information om dig själv och dina framtidsplaner samt om din ekonomiska ställning. Skicka in din ansökan tillsammans med en kopia av ditt avgångsbetyg från grundskolan/gymnasiet och ett underskrivet intyg från skolan där du nu är inskriven, senast 8 november.
Adress: Stipendiestiftelsen, Varbergs kommun, Kommunkansliet, 432 80 Varberg.

För mer information kontakta kommunkansliet på telefon 0340-69 71 94.