varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-05-17

Solkarta hjälper dig att beräkna nyttan med solceller

Nu kan du som har en fastighet i centrala Varberg snabbt och enkelt se hur pass lämpligt det skulle vara att installera en solcellsanläggning på taket.

Med solkartan får du en uppfattning om takyta och beräknad solelproduktion för just din fastighet. Den ger inga exakta värden men väl en vägledning om vilka tak som lämpar sig för installation av solceller. Om man ser en potential att göra det på just sitt tak är man välkommen att kontakta Varberg Energi för ytterligare rådgivning.

Den första versionen av solkartan innehåller endast information om byggnader i den centrala tätorten. Till hösten ska man titta närmare på om man med befintlig data kan utvidga kartan till att innefatta fler områden inom Varbergs kommun.

Karttjänsten i dess nuvarande form har Stadsbyggnadskontoret och Varberg Energi tagit fram i ett gemensamt pilotprojekt genom att kombinera data från sina egna databaser med öppna datakällor från exempelvis SMHIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det visar vilket värde som öppna data har, säger Janos Böhm, avdelningschef på Stadsbyggnadskontoret:
- Detta är ett bra exempel på hur man genom att kombinera olika datakällor kan publicera något nytt och användbart för allmänheten. Det är möjligt tack vare att data gjorts tillgänglig och på så sätt kan återanvändas till något annat än det var tänkt till från en början.

Så använder du solkartan

Läs handledning om hur du använder solkartan eller besök solkartan direktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om öppna data

Varbergs kommun har i dagsläget inte särskilt mycket egen data publicerad som öppna data. Men det som finns hittar du på varberg.se/psidata och där kan du också kommentera och ge förslag på datakällor som borde publiceras.

ikon

Nyheter