varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-06-01

Spår av Varbergs historia i stationsområdet

Vad händer i stationsområdet? Just nu undersöks marken i tre provgropar längs med bangården av Petra Nordin och hennes kollega Elisabet Schager från Arkeologerna, Statens historiska muséer.

Arkeologer undersöker marken i stationsområdet

Arkelogerna Elisabeth Schager och Petra Nordin undersöker stationsområdet

Trafikverket har beställt dessa arkeologiska undersökningar inför byggandet av Varbergstunneln för att se om fornlämningar finns bevarade där tunneln och nya stationen ska byggas.

- Vi letar rester av en hamn som kan ha tillhört Gamla Varberg, säger Petra Nordin där hon står i schaktet vid bussterminalen. Vi vet att det låg en udde lite längre norrut där pendelparkeringarna ligger.

Gamla Varberg låg från slutet av 1200-talet till 1500-talet i området där polisstationen, kvarteret Renen och Montessoriskolan finns idag. Troligtvis har staden haft någon form av hamnverksamhet men exakt var den legat är osäkert.

- Hittills har vi hittat bitar av keramik, tegel och rester av fyllnadsmassor eftersom detta varit sank mark. Vi har också hittat en träkonstruktion vid vattennivån här i schaktet på busshållplatsen. Fyndet kan visa sig vara någon form av brygga men vi har ännu ingen datering på det, avslutar Petra.