varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-10-04

Stadsbyggnadsprogrammet ska hjälpa till i planeringen av staden

Nu har arbetet med ett stadsbyggnadsprogram börjat. När
staden förändras ska vi sträva efter att stadsutvecklingen blir hållbar, att
det unika med Varbergs stad finns kvar och stärks samt att stadsmiljön blir
ännu mer attraktiv att vistas i.

Stadsbyggnadsprogrammet tas fram av stadsbyggnadskontoret tillsammans med representanter från andra samhällsbyggande förvaltningar i kommunen och planeras vara färdigt hösten 2019. Under projektets gång kommer även en avgränsad dialog att genomföras med personer som bor och lever i staden. Syftet är att kommunen ska få en bättre bild om hur olika delar av staden används idag och att fler ska få insyn i och följa projektet.

Det färdiga stadsbyggnadsprogrammet kommer att bli en vägledning och ett stöd i kommunens arbete samt skapa en större förutsägbarhet kring utvecklingen inom olika stadsområden för fastighetsägare, exploatörer och personer som bor och verkar i staden.

Är du intresserad av att delta i dialogen eller läsa mer om programmet, läs mer på varberg.se/stadsbyggnadsprogrammet.