varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Stiftelsen H.M. Konungens Jubileumsfond för ungdom i Sverige

8 februari 2016Kommunstyrelsens förvaltning

Var med och hjälp till att lämna förslag på mottagare som kan få ta del av medel ur Konungens Jubileumsfond.

Sveriges landshövdingar har av stiftelsen inbjudits komma med förslag på mottagare av medel ur Jubileumsfonden och landshövning för Hallands län,  Lena Sommerstad vill här med be om hjälp att identifiera tänkbara projekt och personer värda att stödja.


Ändamålet enligt stadgarna är "att främja barns och ungdoms i Sveriges fostran samt att stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill. Ändamålet skall tillgodoses genom anslag till individer, organisationer eller institut, som bedriver sådan verksamhet".

Läs mer: H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i SverigePDF (pdf, 1.1 MB)


OBS! Förslagen ska lämnas in senast den 23 februari.


Adress:
Länsstyrelsen i Halland, 301 86 Halmstad.

ikon

Nyheter