varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-06-18

Stor andel av Varbergs nyanlända hittar jobb

I Varbergs kommun hittar många nyanlända personer egen försörjning snabbt. Hittills i år har 65 procent av de nyanlända antingen fått en anställning eller gått vidare till studier inom 90 dagar efter sin etablering.

År 2017 skaffade 51 procent av de nyanlända i Varberg arbete efter avslutad etablering. Det kan jämföras med 32 procent för hela riket.

- Vi har en bra arbetsmarknad i Varberg och det ger goda förutsättningar för våra nya invånare att hitta jobb. Arbetsförmedlingens arbete handlar mycket om att matcha kompetens med arbetsgivare och vi har goda samarbeten med både lokala företagare och civilsamhället. En viktig framgångsfaktor är också vårt samarbete med kommunen, säger Anna Tomtlund, teamsamordnare, Arbetsförmedlingen Varberg.

Arbete en nyckelfaktor för lyckad integration

Att människor har ett fungerande vardagsliv är viktigt både för den enskilde individen och för kommunen som helhet. Arbete är därför ett av sex prioriterade områden i kommunens arbete med långsiktig inkludering.

- Just nu deltar ungefär 350 personer i olika etableringsinsatser och för oss är framgångsfaktorn att se och coacha varje individ. I Varberg är den största utmaningen inte att hitta ett arbete utan att hitta en bostad, säger Mats Oljelund, inkluderingsstrateg i Varbergs kommun.

Detta är etablering

I Sverige är etableringstiden för nyanlända personer två år. Under den tiden kan man delta i SFI (svenska för invandrare) och samhällsorientering samt göra praktik på en arbetsplats. Målet med etableringen är att individen ska komma i arbete eller gå vidare i studier.