varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Större renovering av Stadshus A

23 november 2015Kommunen
Stadshus A sett från lilla parken.

Kommunens fastighetsavdelning kommer under vecka 48 att påbörja en större renovering av den gamla delen av Stadshus A. Detta påverkar bland annat möjligheten att parkera utanför huset men även periodvis ingångar för besökare.

Inom kort sätts stängsel upp, som spärrar av vissa områden runt den gamla delen av Stadshus A. Ett av dessa områden är parkeringen längs med kortsidan mot Engelbrektsgatan. Vi ber därför besökare med bil att hitta alternativ till denna parkering. Projektet med att renovera stadshuset kommer enligt nuvarande tidplan att pågå under hela 2016.

 

Renoveringen av Stadshus A i stora drag

  • Dränering runt huset för att åtgärda fukt i väggarna till källarområden
  • Omläggning av entrétrappan efter att dränering är gjord
  • Renovering av fasaden, byte av vissa tegelstenar, översyn av fog samt omfogning
  • Renovering av vissa fönster, byte av vissa
  • Översyn av alla fönsters solskydd med eventuellta byten
  • Byte av taket och tillhörande vattenavrinning
  • Översyn av ventilation.

 

Eftersom dräneringen kommer att medföra att vissa utgångar blir blockerade, kommer besökare periodvis att hänvisas till ingången Eskilsgatan/Östra Vallgatan.

ikon

Nyheter