varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Tider för skolstart läsåret 15-16

10 augusti 2015Kommunen

Snart är det dags för skolstart! Nästa vecka (v.34) börjar skolan igen. Här kan du läsa vilka tider som gäller på uppropsdagen för grundskolan och gymnasieskolan.

Grundskola

Upprop onsdagen den 19 augusti 2015.

Lästider under uppropsdagen enligt följande. Elever som är skolskjutsberättigade ska ha fått besked om detta av skolan. Kontakta expeditionen på respektive skola vid eventuella oklarheter.


Vidhögeskolan, tel 69 77 00

Åk F-3, kl 08.30-13.30

Åk 4-9, kl 08.30-15.00

  

Kung Karl skola

Åk F-2 kl 08.10-12.40 Åk 3-5 kl 08.10-14.00


Deromeskolan

Förskoleklass kl 08.30-10.20

Åk 1-3 kl 08.30-13.20 

Skolan anordnar ej skjuts för F-klasserna i Kung Karl skola och Deromeskolan.


Väröbackaskolan, tel 072-1517304

Förskoleklass kl 09.00-10.30

Åk 1-3 kl 08.00-12.50

Åk 7-9 kl 08.00-12.50 


Buaskolan, tel 66 12 85

Förskoleklass  kl 08.00-09.30

Åk 1-6 kl 08.00-12.50

Skolan anordnar ej skjuts för F-klasserna i  Väröbackaskolan och Buaskolan


Håstensskolan, tel 880 40

Åk 6 kl 08.00-13.00 upprop i informationssalen

Åk 7-9 kl 08.00-13.00


Bockstensskolan, tel 886 67

Åk F-2 kl 08.00-13.00 enligt schema

Åk 3-5 kl 08.10-14.30 enligt schema


Bläshammar skola, tel 69 76 70

Åk F-3 kl 08.30-12.20 Hemfärd kl 12.30

Åk 4-7 kl 08.30-13.20 Hemfärd kl 13.30

Åk 8-9 kl 08.40-13.10 Hemfärd kl 13.32 från Lorensberg


Lindbergs skola, tel 828 60

Förskoleklass kl 10.00-13.20

Åk 1-3 kl 08.40-13.20

Åk 4-9 kl 08.40-14.40

Hemfärd åk F-3 kl 13.20  Hemfärd åk 4-9 kl 14.40


Rolfstorps skola, tel 374 00

Åk F-9 kl 08.20 upprop därefter läsning enligt schema


Skällinge skola

Åk F-6 kl 08.15 upprop därefter läsning enligt schema


Hagaskolan, tel 883 42

Förskoleklass kl 08.00-11.30

Åk 1-9 kl 08.00-13.00


Furubergsskolan, tel 880 08

Åk F-5 kl 08.00-13.15


Mariedalsskolan, tel 886 80

Åk F-3 kl 08.00

Skollunch serveras, Hemfärd kl 13.00     


Grundsärskolan Mariedalsskolan, tel 883 73

Besked om skolstart skickas till varje elev


Almers skola, tel 69 71 00

Åk 4-6  kl 08.10-13.00

Åk 7-9 kl 08.20-13.00

Skolskjuts för åk 4-6 går enligt turlista och skolskjutslista.

Elever i åk 7-9 får busskort när de kommer till skolan. Elever i Blixtorp åker med skolskjutsen.


Grundsärskolan, Almers skola

Besked om skolstart skickas till varje elev


Påskbergsskolan, tel 880 60

Åk F-2 kl 08.00-13.00

Åk 3-9 kl 08.00-enligt schema

Samtliga elever går direkt till arbetslagen

Skollunch serveras 


Ankarskolan, tel 69 90 00

Åk F-1 kl 08.00-13.10

Åk 2 kl 08.00-13.30

Åk 3-9 kl 08.00-13.40

Skollunch serveras

Hemfärd för samtliga skolskjutsberättigade elever kl 13.45.


Bosgårdsskolan, tel 69 78 30

Förskoleklass kl 08.30-10.00

Åk 1-3 kl 08.30-13.15

Åk 4-9 kl 08.30-15.15

Skollunch serveras ej till F-klass. Fritids från kl 10.00 om så behövs.

Skollunch serveras till åk 1-9

Hemfärd kl 13.25 och kl 15.25


Sibbarps skola

Förskoleklass kl 08.15-10.00

Åk 1 kl 08.15-12.45

Åk 2-5 kl 08.15-14.45

Skollunch serveras ej till F-klass. Fritids från kl 10.00 om så behövs.

Skollunch serveras till åk 1-5

Hemfärd åk 1 kl 12.50

Hemfärd åk 2-5 kl 14.50


Spannarps skola

Åk F-3 kl 08.00-12.50

Skollunch serveras

Hemfärd kl 13.05


Göthriks skola, tel 67 43 13

Åk F-6 kl 08.30-13.50

Skolan anordnar ej skjuts för F-klasserna.


Gymnasieskolan

Gymnasiesärskolan Peder Skrivares skola, tel 69 70 20

Besked om skolstart skickas till varje elev


Gymnasieskolan Peder Skrivares skola, tel 0730-405 267

Upprop för åk 1 hålls onsdagen den 19 augusti.

Enhet 1 kl 08.15 EK, HA, VO, SA, RL – i PS aula hus 1

Enhet 2 kl 09.00 NA, ES, TE – i PS aula hus 1 

Enhet 3 kl 10.00 BA, EE, IN, FT, VF, IM – samling i varje programs lokaler                         

Upprop för åk 2 och 3 hålls torsdagen den 20 augusti

Samtliga enheter kl 10.00 – 11.30 med klassvis information. Salar finns anslagna i foajéerna i Hus 1 och 9.


Resekort för gymnasieelever

Läs mer om resekort och hur du ansöker om resekort här.

Resekort skickas hem med blankett för underskrift. Blanketten återsändes till Varbergs kommun, Barn- och utbildningskansliet, 432 80 Varberg.


Elever som går på Falkenbergs gymnasieskola hämtar ut färdbevis på skolan. Elever som börjar första året bifogar sitt antagningsbesked. Elever vid Peder Skrivares skola och fristående gymnasieskolor inom kommunen skickar in sin ansökan till respektive skola och hämtar beviljat färdbevis på respektive skola vid skolstart.