varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Torget som mötesplats - vision om Varbergs hjärta

29 oktober 2014Hamn- och gatuförvaltningen
blomurnor

Torsdag 30 oktober 18.00

Stadens offentliga rum är viktiga mötesplatser och torgen har en särskild betydelse. Vad använder vi torgen till och varför? Och hur bör Varbergs hjärta utvecklas på bästa sätt? Jennie Fagerström och Maja Moberg från hamn- och gatuförvaltningen visar inspirerande exempel på torg och berättar om de tre arkitektförslagen för Torget, kyrkan och Brunnsparken. Några av förslagens idéer kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Föreläsning på Kulturhuset Komedianten – fri entré!


ikon

Nyheter