varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Torggatan - entrén till torghandeln

25 januari 2016Hamn- och gatuförvaltningen
Vårbild över Varbergs torg

Hamn- och gatunämndens beslut att den kommersiella försäljningen ska flyttas från Torggatan har väckt diskussioner. Här ger nämndens ordförande Tobias Carlsson (L) en bakgrund till beslutet.

Vi vill alla värna den fina torghandel som vi har i Varberg. Beslutet att den kommersiella försäljningen ska upphöra från och med den 1 april i år handlar om att Torggatan från början varit avsedd för ideella föreningar, kyrkor, politiska partier och skolklasser.

 

Det finns inga markerade torgplatser på Torggatan och gatan är heller inte tillräckligt bred för att vi ska kunna erbjuda större saluplatser. Torggatan är också tänkt att vara en
gågata och en ingång till torghandeln både på Stora torget och Klutatorget. Vi
är helt övertygade om att Torggatan till sommaren kommer att sjuda av liv på
torgdagarna, precis som övriga torget gör dessa dagar.

 

Tobias Carlsson, ordförande för hamn- och gatunämnden

 

Vad händer på torget i år, länk till tidigare nyhet