varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Träd för bättre miljö och ökad säkerhet

17 oktober 2014Hamn- och gatuförvaltningen

På måndag den 20 oktober börjar en ombyggnad av Danska vägen nära idrottshallen.

Gatan smalnas av för att göra plats för nya träd. Trädplanteringen är en del av en större satsning på trädförnyelse, för att göra staden mer attraktiv men även för att förbättra den biologiska mångfalden.


Avsmalningen av gatan är också till för att sänka bilarnas hastighet. Kommunens ambition är att inom de närmaste åren även göra andra hastighetsdämpande åtgärder längs gatan.

Byggtiden varar från oktober till november. Vi gör vårt bästa för att störningarna ska bli så små som möjligt men ena körbanan kommer att behöva stängas av under hela byggtiden. Södra körbanan kommer dock att vara öppen. Cykelbanan påverkas inte av byggnationen.


Kontakt:

Jennie Fagerström, projektledare på Hamn- och gatuförvaltningen,

telefon: 070-981 00 55

e-post: jennie.fagerstrom@varberg.se


ikon

Nyheter