varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Trafikregler på Västra Vallgatan

11 december 2015Hamn- och gatuförvaltningen
Västra Vallgatan öppnar för busstrafik

Till vänster i bild syns gångstråket och till höger bild syns det stensatta cykelstråket i gatan.

På söndag invigs det nya linjenätet för stadsbusstrafiken i Varberg. Det innebär att bussar kommer att börja trafikera Västra Vallgatan förbi Gallerian som byggts om under året.

Här ger vi dig en guide i vilka trafikregler som nu kommer att gälla på Västra Vallgatan mellan Kyrkogatan och Bäckgatan.

- Gående ska använda gångstråk som finns utmed fasaderna
- Cyklisterna ska cykla på cykelstråket som är stensatt i körbanan
- Du får inte köra om en buss som stannat på någon av hållplatserna
- Fordon har företräde på gatan men då det är ett lågfartsområde skall fordonen visa extra hänsyn till de oskyddade trafikanterna

 

Gatans utformning med minskad bredd på körbanan och låga murar ska bidra till låga hastigheter, rekommenderad hastighet är 10 km/h.

 

Det är bara förbi Gallerian som det inte kommer att finnas en separat cykelbana. Det finns pengar avsatt för att anlägga en cykelbana mellan Bäckgatan och Lasarettsgatan under 2016.

ikon

Nyheter