varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Trafikstörningar nära järnvägsstationen under maj månad

9 maj 2014Hamn- och gatuförvaltningen

Under maj månad kommer trafiken längs Västra Vallgatan mellan
Engelbrektsgatan och Magasinsgatan att påverkas av provtagningar i mark.

Ena vägbanan av Västra Vallgatan kommer tillfälligt att blockeras av ett fordon.

Andra ytor nära järnvägsstationen kommer också att påverkas, bland annat busstationen, pendelparkeringen och intilliggande trottoarer.

Provtagningen görs för att veta hur marken är beskaffad, inför planering och projektering av järnvägstunneln under stan.ikon

Nyheter