varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-02-19

Tvååkers ungdomsgård är stängd i väntan på fuktmätning

Sen den 6 februari är Tvååkers ungdomsgård tillfälligt stängd. Orsaken är att det hittats mögel i ett oanvänt rumt i husets källare. Nu genomförs mätningar för att se om fukt har spridit sig i huset. Proverna beräknas vara klara vecka 14. Under tiden erbjuder kommunen buss mellan Tvååkers ungdomsgård och Gauen, ungdomsgården i Träslövsläge.

Tvååkers ungdomsgård

- Vi vet ännu inte om fukten har spridit sig, men vi tar inga risker. Åtgärderna är ett led i att förebygga ohälsa hos de som vistas i lokalerna och det finns ingen anledning till oro i nuläget, säger Anna Nilsson, enhetschef för kommunens ungdomsgårdar.

I oktober 2018 genomförde miljö- och hälsoskydd rutininspektion på alla ungdomsgårdar i kommunen. I samband med detta konstaterades ett antal brister på Tvååkers ungdomsgård, bland annat behövde hål i golvet åtgärdas och fönster tätas. Personalen påtalade även att de upplevde dålig lukt från källaren.

Oanvänd replokal

Vid närmare undersökning identifierade man att lukten kom från ett utrymme på källarplan. Under tidigt 90-tal tog ideella krafter (vårdnadshavare och ungdomar) initiativ till och byggde ett rum i källarplan som inreddes till replokal. Arbetet är inte fackmannamässigt utfört, bygget saknade exempelvis luftspalt mellan rum och yttervägg. Det är detta utrymme som nu har börjat mögla. Det är ännu oklart om fukt har spridit sig i huset. Ungdomsgården har ingen verksamhet i källaren och det inredda utrymmet har inte använts på närmare 20 år.

Det mögelangripna rummet revs snabbt ut och kommunen har beställt mätningar för att identifiera om resten av huset har påverkats. Mätningen beräknas bli klar vecka 14. (Ej vecka 12 som först kommunicerat.)Därefter vet vi om verksamheten åter kan öppna i ordinarie lokaler.

Buss till ungdomsgården Gauen

Fram tills att mätningen är klar är Tvååkers ungdomsgård stängd. Istället erbjuder kommunen buss till och från ungdomsgården Gauen i Träslövsläge tre gånger i veckan. Se ungdomsgårdens facebooksidalänk till annan webbplats för aktuella busstider.

Kyrkskolan ska utredas

Lokalerna som Tvååkers ungdomsgård huserar i är gamla. Det finns sedan tidigare planer på att flytta verksamheten till gamla Kyrkskolan som står tom. Detta beräknas dock ske tidigast 2020. Under 2019 ska kommunen göra en förstudie om hur Kyrkskolan kan utvecklas enligt en antagen åtgärdsvalsstudie. Lokalanpassning av Kyrkskolan finns med i kommunens investeringsplan för genomförande 2020.