varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-11-24

Två arkitektförslag på ny station

De två arkitektteamen Abako och OkiDoki har nu presenterat sina förslag på den nya stationen och stationsområdet i Varberg. Jernhusen, ett statligt bolag som idag äger stationsbyggnaden, är beställare av uppdraget.

- Arkitekterna har tagit sig an uppdraget att forma en arkitektoniskt spännande miljö med stort fokus på att underlätta för resenärer, säger Hans Waldén, affärsutvecklare på Jernhusen.

Stationsområdet är en del av projekt Varbergstunneln och bildar en viktig länk mellan stadskärnan och den nya stadsdelen Västerport. 

- Vi ser nu fram emot att fördjupa oss i materialet för att utveckla denna viktiga plats för den växande staden, säger Karin Sjödin, landskapsarkitekt i projekt Varbergstunneln.

Är du nyfiken på att kika närmare på de två förslagen? Besök nuvarande stationens vänthall under vecka 51 och 52, där förslagen kommer att ställas ut.

Representanter från Jernhusen, Varbergs kommun, Region Halland och Trafikverket kommer nu att bedöma de två arkitektförslagen och slutbedömningen kommer att ligga till grund för en programhandling, en övergripande målbild för stationsområdet.

Kort om Abakos förslag

Förslaget tar sin inspiration från det närliggande havet och stadens rutnätsstruktur. Varbergs tradition av träexport går igen i det större trätak som har mönster av saltkristaller.  

Kort om OkiDokis förslag

Förslaget är inspirerat av det levande havet och taket har en vågformad struktur. På väggarna finns stenpelare som kopplar till Varbergs historia av stenbrytning.