varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-10-13

Två arkitektförslag ritar förslag på nya stationen

Jernhusen har bjudit in två arkitektkontor till ett parallellt uppdrag för att ta fram förslag på utformning av den nya stationen och stationsområdet.  

Som en del i projekt Varbergstunneln ska en ny station byggas och ett nytt stationsområde utvecklas. Varberg växer och en ny station blir ett nav i staden och en viktig mötesplats och bytespunkt för besökare och resenärer.

Jernhusen, som äger dagens station, har gett arkitektföretagen Abako och Okidoki i uppdrag att ta fram ett förslag på utformning av stationsbyggnad och stationsområde. Det parallella uppdraget är en öppen process och ingen vinnare kommer att utses. Det slutliga förslaget kan vara en kombination av de två förslagen.

Förslaget på utformning ska innehålla:

  • mötesplatser
  • trafiklösningar, till exempel i korsningar/korsningspunkter
  • bytespunkter mellan olika trafikslag, inklusive taxistation och busstorg
  • parkeringar för bil och cykel

Den 22 november är det dags för slutpresentationer för de båda arkitektkontoren. Slutpresentationerna kommer att utvärderas och sedan leda fram till en programhandling, en målbild, för hela området.