varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-06-15

Tyska förskollärarstudenter avslutar uppskattad praktik i Varberg

På fredag avslutar elva tyska förskollärarstudenter sin praktik på Göthrik-, Skällinge-, Skogsbackens- och Hunnestad förskolor. De är mycket nöjda med sin praktik och ser mycket positivt på förskolan i Varberg.

Våren 2013 påbörjades ett samarbete med Pädagogisches Kolleg Rostock, en lärarhögskola i Rostock, Tyskland. Skolan uttryckte en önskan om att få skicka tre av sina förskollärarelever på praktik till Sverige och Varberg. Samarbetet har varit mycket lyckat.

Året studenter är elva till antalet och har snart hunnit avverka hela sin praktik i Varberg. Att de inte pratar svenska upplever de inte som ett problem utan det har fungerat väldigt bra. Ett tydligt kroppsspråk och en vilja att utforska tillsammans med barnen har gjort det möjligt för dem att delta i den pedagogiska verksamheten på ett fullgott sätt. Efter hand har de också lärt sig en del svenska, och barnen en del tyska ord.

Studenterna upplever att det finns en del skillnader mellan förskoleverksamheten i Sverige och Tyskland. Fler av studenterna framhåller de att det är fler barn per pedagog i Tyskland än vad det är på förskolorna i Varberg.

- I Tyskland finns ett förutbestämt nyckeltal för hur många pedagoger det ska vara per barn beroende på ålder på barnen. Det är oftast 15-20 barn per pedagog vilket är väldigt stressande. Här är det fler pedagoger vilket ger en mer avslappnad arbetsmiljö och vi kan ägna mer tid åt barnen och att exempelvis dela upp barngruppen i mindre grupper för aktiviteter.

De tycker också att den svenska förskolans läroplan har ett större fokus på sociala kompetenser än den tyska motsvarigheten om 300 sidor med tydliga kunskapsmål inom flertalet ämnen. Ett större fokus på sociala kompetenser menar de ger en större flexibilitet och mer tid för barnen. Något som de också lyfter fram som en skillnad är att barnen får börja förskolan när de är fyra-fem månader i Tyskland, något som ställer andra krav på den pedagogiska verksamheten än här i Sverige där barnen får börja förskolan när de är ett år.

De är alla mycket nöjda med sin praktik. Inte bara med arbetet på förskolorna och mötet med barn och personal utan med hela sin vistelse i Varberg. När de kommer tillbaka till Rostock ska de föreläsa för de andra studenterna om sin praktik i Varberg, vad kommer de då att berätta?

- Vi kommer berätta om hur man planerar och genomför projekt tillsammans med barnen utifrån olika teman, att det inte behöver vara en stressig arbetsmiljö i förskolan och jämföra de olika utbildningssystemen och läroplanerna och dess effekter. Givetvis kommer vi också berätta om hur det har varit att bo elva personer i ett hus på svenska landbyggden och våra cykelturer till och från förskolorna, säger de avslutningsvis och skrattar.

ikon

Nyheter