varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-02-16

Uppdatering med anledning av anklagelse om mutbrott

Vi har tidigare informerat om en artikel i Hallands Nyheter som anger att en anmälan om mutbrott inom Varbergs kommun ska ha lämnats in till Riksenheten mot korruption.

Varbergs kommun har ännu inte kunnat få bekräftat att en anmälan är inlämnad, men vi har meddelat Riksenheten mot korruption och polisen att vi står till förfogande och biträder med stöd om och när de önskar. Vi är också öppna för medias och allmänhetens granskning av vår verksamhet.

Information har nu kommit in till kommunen via olika vägar och vi har även fått förfrågningar om utlämnande av allmän handling rörande avtal och fakturor kopplade till byggentreprenadverksamhet. Vi analyserar och värderar den information som når oss efterhand som den kommer in, och undersöker konkreta påståenden.

Kommunen arbetar också för att skyndsamt få fram de handlingar som av allmänheten begärts utlämnade. I övrigt avvaktar vi kontakter eller önskemål från Riksenheten mot korruption eller annan myndighets utredning.

Nyhet i samma ämne, publicerad den 12 februari