varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-07-01

Utställning av fördjupad översiktsplan för Norra kustområdet

Den fördjupade översiksplanen för Norra kustområdet ställs nu ut för allmänheten. Utställningen pågår mellan 1 juli och 30 september och då ges möjlighet att lämna synpukter på förslaget.

Den fördjupade översiktsplanen har varit ute på samråd och har reviderats utifrån inkomna synpunkter. Handlingen med tillhörade bilagor finns tillgängliga på kommunens hemsida och på följande platser:

Kommunkansliet (stadshus A), Engelbrektsgatan 15                                                                                Infotorget (stadshus C), Östra Långgatan 24                                                                                 Stadsbyggnadskontorets expedition, Östra Långgatan 27                                                                        Komedianten, Engelbrektsgatan 11                                                                                                                           Bua bibliotek, Värö center

För frågor eller synpunkter vänligen kontakta:

Katrin Larsson, 0340 - 88 000                                                                                                                               Hilda Lagström, 0340 - 88 000 eller,                                                                                 norrakusten@varberg.se

 

ikon

Nyheter