varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-06-15

Utveckling av e-tjänster förenklar människors vardag

Nu har slutrapport presenterats för socialförvaltningens projekt ”E-tjänsteutveckling”. Förvaltningen har under projekttiden färdigställt ett 30-tal nya e-tjänster, exempelvis en tjänst för att jämföra kvalitet inom äldreomsorgen och olika tjänster för ansökningar direkt via kommunens webbplats, med möjlighet att på sikt följa ditt ärende.

Bakgrunden till projektet är att det finns en efterfrågan på att kunna utföra ärenden digitalt. Dessutom pekas utveckling av e-tjänster ut som ett prioriterat utvecklingsområde av både regeringen och Region Halland.

- Det är ett sätt för oss att bli mer tillgängliga, att kunna vara tillgängliga 24 timmar om dygnet oavsett var du är, säger projektledare Elisabet Röjgren. Det är ett viktigt komplement till alla våra andra kontaktvägar.

Jämför kvalitet och ansök digitalt

Socialförvaltningen lanserade i februari en digital tjänst som gör det enkelt och överskådligt att jämföra kvaliteten hos företag och kommunal verksamhet som bedriver hemtjänst och särskilt boende. Som besökare på varberg.se kan du i lugn och ro söka på olika kriterier, se resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning och jämföra de olika utförarna. Exempelvis kan du se vad man anser om personalens bemötande samt trygghet och delaktighet för respektive utförare inom hemtjänsten. Tjänsten Jämförserviceöppnas i nytt fönster innehåller också kontaktuppgifter, kartor och länkar till mer information.

Nu kan du också ansöka direkt via kommunens webbplats om stöd som till exempel personlig assistans, trygghetslarm och hemtjänst. De nya e-tjänsterna möjliggör också att du på sikt ska kunna logga in och följa ditt ärende.

Genom samarbete mellan hamn- och gatuförvaltningen och socialförvaltningen så finns även digital ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Här är en lista över samtliga e-tjänster som socialförvaltningen lanserat.PDF (pdf, 106.3 kB)

Arbetet med att ta fram och utveckla digitala tjänster kommer att fortsätta på förvaltningen, men nu inte i projektform utan inom ramen för ständiga förbättringar.

ikon

Nyheter