varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-11-01

Vad händer i projekt Varbergstunneln?

Nästa år är det byggstart för Varbergstunneln. Redan nu görs förberedande arbeten i centrum, som påverkar trafiken. Och i början av nästa år stängs Västra Vallgatan mellan Otto Torells gata och Engelbrektsgatan för ledningsarbete. Få koll på allt som händer genom nyhetsbrev och möten! 

Illustration byggröra i centrum

Detta händer hösten 2018

Nya vattenledningarlänk till annan webbplats läggs på Magasinsgatan som en förberedelse inför bygget av tunneln och Västerport.

Arbete pågår med att bygga om kvarteret mitt emot stationen till ny tillfällig bussterminallänk till annan webbplats. Här ska bussarna gå från den 9 december och under hela byggtiden för Varbergstunneln. Bussarna kommer att anlända till bussterminalen via Kungsgatan och på gatorna runt om terminalen blir bara busstrafik och behörig trafik tillåten.

Kyrkogatan anpassas för busstrafik eftersom linje 1 och 60 inte kan trafikera Västra Vallgatan nästa år.

Detta händer i början av 2019

I början av januari startar ledningsarbeten på Västra Vallgatan, sträckan Otto Torells gata till Engelbrektsgatan, och i Järnvägsparken. Detta arbete beräknas pågå till hösten 2019, nära byggstarten för projektet. Gående och cyklister kommer fram under arbetena medan övrig trafik leds om. Stationens cykelparkering och taxi flyttas till norra sidan av stationshuset.

Byggstart för Getteröbron sker i januari 2019. Trafiken över befintlig bro kommer inte att påverkas förutom vid inkoppling av den nya bron, som är beräknad till juni 2020. Redan under hösten 2018 läggs ledningar om i området som en förberedelse för brobygget.

Vill du ha koll på vad som händer?

Du kan följa vad som händer på vår hemsida och genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Trafikverket kommer att bjuda in närboende och verksamheter utmed sträckan för planerade arbeten på Västra Vallgatan till informationsmöten den 22 och 23 november.

Ny mötesserie för dig som företagare i centrum

Nu startar vi ByggRöra i Centrum, en mötesserie för dig som företagare och fastighetsägare i centrala Varberg. Här får du koll på alla projekt som påverkar gator och trafiken i centrum. Samtidigt har du möjlighet att ge dina inspel till projekten så att vi tillsammans kan hjälpas åt att skapa en attraktiv stadskärna under byggtiden för Varbergstunneln, Västerport och andra projekt.

Första träffen är den 27 november i Rådhussalen. Vi startar kl. 07.30 med information, sedan följer diskussion och frågestund. Ingen föranmälan krävs. Vi bjuder på kaffe med tilltugg.

Välkommen!

Projekt Varbergstunneln

Trafikverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster