varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Vad händer i torgförnyelsen?

3 december 2015Hamn- och gatuförvaltningen

Hamn- och gatuförvaltningen har sedan några år tillbaka ett uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för torget. Just nu sammanställer vi denna plan för att den ska kunna gå ut på remiss i början av nästa år till andra kommunala nämnder, hembygdsföreningen Gamla Varberg och andra intresseföreningar.

Utvecklingsplanen handlar om övergripande funktioner och utformningsprinciper för torget, kyrkan och Brunnsparken. Tanken är att kommunfullmäktige under 2016 ska besluta om en eventuell framtida torgförnyelse i stora drag. Därefter kommer troligen delar av den tidigare presenterade inriktningsbilden att omarbetas, framför allt idéerna om torgytans utformning.

 

Förnyelsen av Brunnsparken finns med i kommunens investeringsbudget och planen är att börja arbeta med ny utformning under 2016.

 

Grundidéerna med en torgförnyelse

Några av utgångspunkterna i arbetet med torgförnyelsen är:
- att låta torg, kyrka och Brunnsparken upplevas som ett rum
- att stärka torghandeln och underlätta torghandlarnas vardag
- att möjliggöra konstnärlig gestaltning
- att erbjuda fler mötesplatser i form av sittplatser och uteserveringar
- att göra torget tilltalande för invånare i alla åldrar

 

Dialog kring förslaget

Det senaste året har vi samtalat med flera olika grupper om den inriktningsbild som presenterades under 2014. Vi har haft informationsmöten, intervjuer på stan och workshops med barn, ungdomar, företagare och torghandlare.

Vad har dialogerna visat?

- Barn, ungdomar och företagare är positiva till en torgförnyelse
- Äldre människor och torghandlare är mer negativa till en torgförnyelse
- Ju yngre man är, desto mer positiv är man till en torgförnyelse

En vattenspegel på torget och att flytta Badande ungdom till Brunnsparken är de delar av förslaget som väckt mest protester. Vattenspegeln och speciellt dess funktion som sittplats och evenemangsyta har också många förespråkare bland invånarna.

 

Förnyelsen av torget, kyrkan och Brunnsparken

ikon

Nyheter