varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Vad händer på torget?

11 januari 2016Hamn- och gatuförvaltningen
Varbergs torg i vårskrud

Vad innebär beslutet om Torggatan? Och hör detta beslut ihop med diskussionerna kring förnyelsen av torget, kyrkan och Brunnsparken? Här kan du läsa om vad som händer på torget i år.

I år är en del förändringar på gång på torget med syfte att:
- göra torget till en säkrare arbetsplats både för torghandlare och torgvärd
- få en enklare, effektivare och mer rättvis fördelning av saluplatser.

 

Allt för att värna den torghandel som både varbergare och turister uppskattar så mycket.

 

Vilka förändringar sker under året?

Hamn- och gatunämnden beslutade om en riktlinje för torghandeln i september 2015. Målet med riktlinjen är att:

- Stärka torgets funktion som handels- och mötesplats

- Bredda utbudet på torget och värna den traditionella torgkänslan

- Väl fungerande, rättvis och säker arbetsplats

 

Torgriktlinjen ska bidra till:

- ett säkert system – minskad hantering av kontanter

- ett mer rättvist system – för tilldelning av saluplats

- ett enklare system – enklare bokning, betalning och tilldelning av plats

 

Följande förändringar införs under året:

  

1. Antalet typer av saluplatser minskar från fem till tre

- Så kallade fasta platser och ”förtursplatser” försvinner

- Fast årsplats, tillfällig plats eller föreningsplats finns kvar

De som har så kallade fasta platser erbjuds årsplats på torget och de som står på kölista för årsplats erbjuds de årsplatser som finns kvar.

 

2. Ett digitalt boknings- och betalningssystem införs

- ersätter på sikt gamla kösystemet med listor

 

3. Kontanthantering vid betalning av saluplats försvinner

- ersätts med betalning på nätet, kortbetalning och Swish

 

4. Kommersiell försäljning på Torggatan upphör den 1 april 2016

- Torggatan är avsedd för ideella föreningar, kyrkor, politiska partier och skolklasser

- Torghandlare med plats på Torggatan erbjuds ny plats på torget

 

Politikerna i hamn- och gatunämnden vill att Torggatan ska vara en gågata och att den ska upplevas som tillgänglig, öppen och välkomnande för torgets besökare. All kommersiell försäljning ska ske på övriga delar av torget.

 

Det finns inga markerade torgplatser på Torggatan och det var felaktigt att erbjuda saluplatser på gatan från början. Torggatan är inte heller tillräckligt bred för att vi ska kunna erbjuda större saluplatser.

 

Vi hoppas denna förändring kan gynna torghandeln i stort genom att försäljningen på Klutatorget vid kyrkan och Stora torget knyts samman.


 

Är detta början på torgförnyelsen?

Nej, förändringarna har inget med förnyelsen av torget, kyrkan och Brunnsparken att göra. Det är ett eget projekt som inte ska förväxlas med utvecklingen av torgverksamheten.

 

Hamn- och gatuförvaltningen har ett uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för torget i Varberg. Det finns inga beslut fattade ännu om några åtgärder. Utvecklingsplanen ska gå ut på remiss i början av året. Tanken är att politikerna under 2016 ska besluta om en eventuell framtida torgförnyelse i stora drag. Därefter kommer troligen delar av den tidigare presenterade inriktningsbilden att omarbetas.


Förnyelsen av Varbergs torg, kyrka och Brunnspark Länk till annan webbplats.
Vad händer i torgförnyelsen?