varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Välkommen på dialogmöte!

14 mars 2014Kommunen

Just nu arbetar Varbergs kommun med att ta fram en fördjupad översiktsplan för det norra kustområdet som sträcker sig från kommungränsen i norr till och med Tångaberg i söder med E6:an och havet som östlig och västlig gräns.

En översiktsplan visar huvuddragen i mark- och vattenanvändningen. För de delar av

kommunen där mer detaljerade ställningstaganden behövs, tas fördjupningar fram.


Vi vill därför bjuda in er nu, i ett tidigt skede, för att ni som boende och verksamma

i området ska kunna påverka. Vi vill veta hur det är att bo i norra kustområdet. Era

synpunkter är viktiga för det fortsatta utredningsarbetet! - se inbjudanPDF (pdf, 452 kB).


Kontakt:

Lina Gudmundsson, 0340-88 229, lina.gudmundsson@varberg.se

Katrin Larsson, 0340-88 117, katrin.larsson@varberg.se


Välkommen:

Tisdag 1 april

kl 18:30-20:30

på Aranäsgården


Tisdag 8 april

kl18:30-20:30

i Buaskolans matsal


För företagare och verksamheter i

området håller vi ett särskilt möte.

Onsdag 2 april

kl 18:30-20:30

i Väröskolans matsal

ikon

Nyheter