varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Varberg ansöker om 91 miljoner hos Naturvårdsverket

6 februari 2014Kommunstyrelsens förvaltning

Varbergs kommun kommer att ansöka om 91 miljoner kronor hos Naturvårdsverket för att sanera kvarteret Renen.

Beslutet fattades i kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdagen.

– Eftersom det inte finns någon ansvarig för föroreningarna, har Varberg rätt att ansöka om statliga medel, säger Magnus Källström, Mark- och Exploateringschef på planeringskontoret.


Om Naturvårdsverket beviljar ansökan kan förberedelsearbetet komma igång redan 2014. Hela saneringen, inklusive ett par års efterföljande kontrollmätningar, kommer då vara färdig runt år 2020.

– Kvarteret Renen är ett angeläget och prioriterat projekt så vi hoppas kunna få en snabb behandling av vår ansökan, säger Magnus Källström.


I kvarteret Renen pågick industriell verksamhet sedan slutet av 1800-talet fram till slutet av 1900-talet. Detta har bland annat resulterat i att klorerade lösningsmedel finns kvar i marken. Ingen ansvarig har kunnat pekas ut för föroreningarna.


Därför har Varbergs kommun rätt att ansöka om bidrag från staten för att bekosta det omfattande saneringsarbetet. Därför har också Länsstyrelsen beviljat bidrag till de åtgärdsutredningar som genomförts de senaste åren

– utredningar som måste göras för att kunna ansöka om bidrag hos Naturvårdsverket.


Dessutom har Varbergs kommun innan dess genomfört omfattande miljötekniska undersökningar.

– Det känns väldigt bra att vi nu är klara med de undersökningar och utredningar som krävs för att kunna ansöka, säger Magnus Källström.


Det finns idag få exempel i Sverige där man genomfört en sanering av klorerade lösningsmedel i berggrund. Däremot finns liknande föroreningssituationer även utanför Varberg.
– Det betyder att många kommer kunna ha nytta av erfarenheterna av ett saneringsarbete i kvarteret Renen, säger Magnus Källström.

Det har genomförts mätningar av de lokaler som finns i området och det bedöms inte finnas några hälsorisker för människor som vistas i dessa. -Men görs det ingen sanering fortsätter föroreningarna spridas i marken och påverkar kommande byggprojekt och lokaler i området. Därför är projektet mycket angeläget för Varbergs del, säger Magnus Källström.

Ansökan bereds nu hos Länsstyrelsen och ska skickas in till Naturvårdsverket nästa vecka.


För frågor om kvarteret Renen och ansökan till Naturvårdsverket:
Välkommen att kontakta:


Magnus Källström - Mark- och Exploateringschef

Planeringskontoret

Varbergs kommun

Direkttelefon: 0340-885 14

Mobiltelefon: 0708- 82 85 14

E-post: magnus.kallstrom@varberg.se


Jan Malmgren - Samhällsplaneringschef

Planeringskontoret

Varbergs kommun

Direkttelefon: 0340-881 08

Mobiltelefon: 0705-67 81 08

E-post: jan.malmgren@varberg.se


ikon

Nyheter