varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Varberg ligger i framkant när det gäller förskolans systematiska kvalitetsarbete!

3 november 2014Kommunen

Skolverket har uppmärksammat Varbergs kommuns satsning under rubriceringen "Aktionsforskning förbättrar systematiskt kvalitetsarbete" och publicerat tre artiklar, där lärdomar av Varbergs kommuns arbete med aktionsforskning redovisas.

 

I Varbergs kommun har man satsat sedan 2007 på aktionsforskning, vilket har varit ett sätt att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Förskollärare har gått en uppdragsutbildning som kommunen köpt in vid Göteborgs universitet om aktionsforskning och nu finns över 100 aktionsforskningsutbildade förskollärare runt om i förskolorna i kommunen.


Aktionsforskning handlar om hur man startar, genomför och med hjälp av olika verktyg följer upp ett utvecklingsarbete, som genomförs i den egna verksamheten och tillsammans i arbetslaget. Metoderna som pedagogerna använder sig av kan vara intervjuer, observationer och användning av loggböcker.


Under ett läsår har förskolechefer och tjänstemän i förvaltningen gått en forskningscirkel i aktionsforskning för att fördjupa sina kunskaper. Detta skapar förutsättningar för bättre samarbete mellan förskollärare - chef och en gemensam grundsyn på alla nivåer i kommunen.


Mer information vad skolverket skriver på sin hemsida om aktions-forskning kan du läsa här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 


ikon

Nyheter