varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-05-10

Varbergs kommun är bäst på miljöfordon

Enligt rapporten Miljöfordonsdiagnos 2017 är Varberg är en av landets bästa kommuner vad det gäller miljöfordon. I rakingen kommer Varberg på en delad förstaplats tillsammans med Botkyrka och Stockholm.

– Det här känns fantastiskt roligt! Jag är stolt över att politiken både i servicenämnden och i kommunfullmäktige har satt tydliga mål för hållbarhetsarbetet i Varberg och att vi har oerhört engagerade och kunniga medarbetare som omsätter målen i praktiken, säger Harald Lagerstedt, ordförande i servicenämnden.

Miljöfordonsdiagnos 2017 är den åttonde rapporten från Bisnode och Miljöfordon Sverige som går igenom kommuner och landstings fordonspark med fokus på fossiloberoende. Varberg delar förstaplatsen med Botkyrka och Stockholm. Enligt rapporten utmärker sig Varbergs kommun genom att ha en hög andel gas- och batterielfordon jämfört med genomsnittet.

– Jag tycker alla tre kommunerna kan slå sig rejält för bröstet. Det här är ingen lätt lista att toppa och det kräver en noga utarbetad plan över tid för att förändra och förnya fordonsflottor av det här slaget. Vi hoppas nu att Botkyrka, Stockholm och Varberg blir förebilder för fler runt om i landet, säger Per Adolfsson, Sverigechef på Bisnode.
 
Av Varbergs 289 fordon drivs 200 av förnybart bränsle.
 
– Vi jobbar utifrån Vision 2025 där hållbarhetsmålen visar vägen och servicenämndens mål om att minst 60% av miljöfordonen ska vara energieffektiva och drivas med förnybar energi. Vårt uppdrag är att sälja in rätt typ av fordon enligt kommunens mål till våra verksamheter. Att skapa delaktighet är nyckeln till beteendeförändring, säger Marlene Garhall, miljö- och logistik ansvarig.

Under tisdagen mottog Harald Lagerstedt servicenämndens ordförande, Marlene Garhall, miljö- och logistik ansvarig och Caroline Johansson, logistiker diplom vid Miljöfordonsdagen i Karlshamn.

På Miljöfordonsdiagnos webbplats finns rapporten att läsa i sin helhet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varbergs kommuns fordonspark

Fordonsparken består av 289 fordon fördelat på 200 personbilar och 89 lätta lastbilar.

200 fordon drivs med förnybart bränsle, vilket motsvarar 69% förnybara
fordon fördelat på 111 gasbilar, 70 elbilar och 19 etanolbilar.

Totalt är 215 av kommunens fordon är klassade som miljöbilar enligt 2013
års definition, vilket motsvarar 74% miljöfordon.