varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-09-13

Varbergs kommun är på tredje plats i LRs skolrankning!

Varbergs kommun är på tredje plats i skolrankningen som Lärarnas Riksförbund har gjort och har därmed klättrat från 21:a plats 2015, vilket är oerhört glädjande. Grattis Varberg!

Foto: Hidvi Group AB

- Det är roligt att vi har förbättrat oss så pass mycket så att vi går ifrån en 21 plats till en 3 plats totalt i rankingen. Extra roligt är det att vi tar ett stort kliv framåt inom området likvärdighet, vilket bygger på den satsning vi gjort på ledarskapets betydelse med fokus på formativt förhållningssätt. När det gäller området resurser, där vi går från plats 202 till plats 39, kan vi se att vår och barn- och utbildningsnämndens strategi att öka resurserna ute i verksamheten har gett resultat, säger en stolt Elisabeth Svennerstål-Jonsson, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Lärarnas Riksförbunds har genomfört en rankning av skolan i Sveriges 290 kommuner. Det visar på mycket stora kvalitetsskillnader i skolan i Sverige. Resultatet är sammanställt utifrån delområdena elevresultat, likvärdighet, resursanvändning, lärarlöner och lärarbehörighet.
I likvärdighetsrankningen ingår följande moment:

•  Spridning i resultaten mellan skolorna i kommunen sett till elevernas meritvärden i årskurs 9.
• Det genomsnittliga SALSA-värdet i kommunens skolor.
• Skillnaden mellan pojkars och flickors meritvärden i årskurs 9 och behörighet till gymnasieskolan.
• Relationen mellan betyg på nationella prov och slutbetyg i årskurs 9 i svenska, matematik och engelska.

Vill du läsa mer så kan du ta del av hela artikeln i Skolvärlden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ikon

Nyheter