varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Varbergs kommun har rättat brister och slipper vite

26 mars 2015Kommunen

Varbergs kommun har rättat till de utpekade bristerna vad gäller utredningar och beslut inför mottagande i kommunens grundsärskola eller gymnasiesärskola. Skolinspektionen avslutar därför sin nuvarande tillsyn och kommer inte gå vidare med sitt tidigare beslut om vite.

​Skolinspektionen bedömer att Varbergs kommun har rättat till bristerna i de utredningar och de beslut som en kommun ansvarar för inför mottagande av en elev i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. Kommunen har gjort nya bedömningar för elevärenden där sådana tidigare saknades, kompletterat bedömningar där kvaliteten tidigare brustit samt säkrat att berörda föräldrar inför beslutet gett sitt medgivande till mottagandet i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. Kommunen har därefter fattat nya beslut om mottagande för samtliga elever som i dag är mottagna i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan.


Skolinspektionen avslutar därför sin nuvarande tillsyn och kommer inte gå vidare med föreläggandet om vite på 750 000 kronor som myndigheten beslutade om 3 juli 2014.