varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-06-11

Varbergs kommun öppnar tillfällig visselblåsarkanal

Varbergs kommun har upphandlat en tidsbegränsad extern visselblåsarkanal. Uppdraget utförs av Frigga Advokatbyrå med kontor i Varberg, Borås och Göteborg. Kanalen kommer att vara öppen 11 juni 2018 till och med den 2 juli 2018. 

Kommunen har under våren 2018 fått information och anklagelser om att det förekommit och fortfarande förekommer oegentligheter och korruption inom den kommunala organisationen.

Visselblåsarkanalen är en möjlighet för allmänheten, förtroendevalda, kommunanställda och andra att lämna information om misstänkta oegentligheter. Det kan röra sig om till exempel mutor, bedrägerier med mera. Visselblåsarkanalen är till för den som av någon anledning inte vill eller kan använda befintliga vägar. Vill du vara anonym berättar du inte vad du heter utan säger att du vill vara just anonym.

Kanalen kommer att vara öppen 11 juni 2018 till och med den 2 juli 2018. Du kan kontakta visselblåsarkanalen per telefon, e-post via Frigga Advokatbyrås hemsida, via brev eller genom personligt möte (kontaktuppgifter längst ner).

Efter att informationen tagits emot av visselblåsakanalen kommer den att lämnas till kommunen för diarieföring och bedömning av vidare utredning eller åtgärd.

Av den information som hittills kommit in till kommunen har endast en mindre del utgjort konkreta och kontrollerbara omständigheter. När vi granskat de konkreta och kontrollerbara uppgifterna har vi inte kunnat se att det förekommit förtroendeskadande beteenden, missbruk av maktposition eller mutbrott (korruption). Avsikten med visselblåsarkanalen är att eventuella oegentligheter kommer till kommunens kännedom. Vet du något som du tror kommunen behöver ta del av är vi tacksamma om du lämnar informationen direkt till oss eller till Frigga Advokatbyrå!

Frigga Advokatbyrå
www.friggalaw.se
Norrgatan 16, kontor 319, 432 41 Varberg
Skolgatan 21, 503 33 Borås
033 - 10 00 50