varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-11-06

Varbergs kommuns byggnadspris 2018

Vad har fjärrvärmeverket ”Flisan”, Etikhusen i Träslövsläge och Ventilohuset på Birger Svenssons väg gemensamt? De har alla vunnit Varbergs kommuns byggnadspris!

Nu har du som invånare möjlighet att nominera en byggnad till Varbergs kommuns Byggnadspris 2018. Finns det en byggnad i vår kommun som ditt hjärta klappar lite extra hårt för? Du kan nominera både nybyggnad och byggnad som genomgått omfattande förändring. Kravet är att byggnaden ska vara belägen i Varbergs kommun samt att det inte ska ha gått mer än tre år sedan färdigställandet/ombyggnaden. 

 Byggnadsjuryn premierar byggnader som:

  • Är väl anpassade till omgivningen
  • Visar exempel på god helhetssyn samt ger ett tillskott till kulturmiljön
  • Visar på god arkitektur
  • Får den konstnärliga utsmyckningen att vara en funktion
  • Visar god byggnadsekonomi ur ett livscykelperspektiv
  • Visar på god tillgänglighet och service för ett flertal brukare
  • Är ett bra exempel på kretsloppstänkande
  • Visar kreativa lösningar vad gäller energieffektivitet

    I motiveringen ska minst tre av ovanstående kriterier finnas med. Det är ägaren till den vinnande byggnaden som tilldelas byggnadspriset som består av en plakett och en penningsumma.

Nominering

Blankett för nominering finns att hämta här:
Blankett för nominering till Varbergs kommuns byggnadspris 2018PDF (pdf, 275.5 kB)

Skicka blanketten till:

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
432 80 Varberg. 

Eller mejla blanketten till: 

ks@varberg.se
Ange ”BYGGNADSPRIS 2018” som ärende på brev eller mejl.

För mer information besök Varbergs kommuns byggnadspris eller kontakta samhällsutvecklingskontoret, Leif Andersson på telefon 0340-882 23.