varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-06-26

Varbergs kommun stöttar Varbergs BoIS FC
med en halv miljon kronor

Varbergs BoIS FC har ett tydligt ungdomsfokus med cirka 400 pojkar och
flickor som medlemmar. Det är en av anledningarna till att kommunstyrelsen idag
fattat beslutet att stötta den ekonomiskt tyngda föreningen.

Varbergs BoIS FC har brottats med ekonomiska utmaningar under ett antal år. För att klara av en ansträngd likviditet och kontrollbalansräkning måste klubben få in sammanlagt 3 800 000 kronor innan årets slut. Om inte Varbergs BoIS klarar detta kan föreningen gå i konkurs. Även om konkurs kan undvikas riskerar föreningen att inte få förnyad elitlicens om man på nytt har ett negativt kapital.

-Föreningen har vidtagit flera viktiga åtgärder för att få en förbättrad styrning och kontroll, bland annat tillsatt en ny revisor och en financial controller. Det i kombination med det viktiga ungdomsarbete Varbergs BoIS gör i kommunen ligger bakom kommunstyrelsens beslut, säger kommundirektör Carl Bartler.

Ett engångsbidrag på 500 000 kronor kommer att betalas ut under sommaren 2018. Detta förutsätter dock att föreningens styrelse på ett rimligt sätt kan visa att det sammanlagda ekonomiska behovet för föreningen kan klaras.

Varbergs BoIS bildades 1925 och har spelat i Superettan sedan 2012.
-Föreningen uppmanas också att se över möjligheten att i framtiden dela upp sin verksamhet i en barn- och ungdomsförening och en elitförening. Detta för att göra ungdomsverksamheten mindre sårbar, säger Carl Bartler.