varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Varbergsprojekt i Glada Hudiks anda

16 mars 2015Socialförvaltningen
Deltagare och personal i projektet Barn föds inte med fördomar

Deltagare och personal i projektet Barn föds inte med fördomar

Med start 17 mars så besöker deltagarna i projektet Barn föds inte med fördomar mellanstadieskolorna i Varberg. Det är en del i en satsning av Arbetscentrum som ska bidra till att alla ska kunna leva ett bra liv med möjlighet att aktivt delta i samhället.

Fem team, där varje team består av två personer med funktionsnedsättning och en personal från Arbetscentrum, kommer att besöka de klasser i kommunen som sett föreställningen Trollkarlen från Oz.

- Genom att besöka mellanstadieklasser och där berätta om sina intressen och sin vardag och svara på elevernas frågor så kan uppkomst och spridning av fördomar bland barn och unga förebyggas och brytas, säger projektledare Marie Sandberg. Vi vill visa på att det finns fler likheter än skillnader mellan oss människor.

Glada Hudikteatern besökte Varberg i november 2014 med föreställningen Trollkarlen från Oz. Nu väljer Arbetscentrum att följa upp detta teaterbesök med att bege sig ut på skolorna. Projektet, Barn föds inte med fördomar, drivs i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och deltagarna har bland annat fått öva på kommunikation inför besöken i skolorna.

Ökad kunskap ger självtillit

Som ett resultat av samarbetet med Glada Hudik fick deltagarna även en inbjudan att vidareutbilda teamen i kost, hälsa, motion, teater och musik under en lägervecka i Portugal. Då föddes idén om ytterligare ett projekt; projektet Ökad kunskap. Tack vare medel från Sparbanksstiftelsen i Varberg och Varbergs kommun så kunde även detta projekt genomföras.


- Genom projektet Ökad kunskap tror vi att deltagarna får en vana att uttrycka sig och beskriva sig själva. Det ger ökad självsäkerhet och trygghet i att få vara den man är, säger Marie Sandberg. Detta bidrar i förlängningen till att de får ett större självförtroende och tilltro till sina möjligheter att nå en utvecklande arbetssituation och en plats på arbetsmarknaden.


Teamen kommer att kunna föreläsa i olika sammanhang och även utbilda nya team. På så sätt ska även andra bli inspirerade av deltagarna.

Projekten drivs av projektledare Marie Sandberg samt Varbergsprofilen och artisten, Calle Karlsson.